ЦЕНТРАЛИЗИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ НА КРАИНИ КЛИЕНТИ

"DataHUB-IP" е централизирана система за обмен на информация, която ускорява, опростява и улеснява сложните пазарни процеси, като напр. смяна на доставчика, премествания или подготовка за фактуриране.. В същото време, DataHUB-IP е ефективно решение за обработка на измервателни данни и осигурява солидна, гъвкава и едновременно достъпна платформа за удовлетворяване потребностите на потребителите, включително прилагане на иновативни продукти в бъдеще.

ТОП 5 ПРЕДИМСТВА
ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ДАННИTE И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАННИТЕ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ОПРОСТЯВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ПРОЦЕСИ
ПОДПОМАГА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПАЗАРИ
ОБЩА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
ПОСТАВЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В ЦЕНТЪРА НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАР
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЕДИНСТВЕН ИЗТОЧНИК НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ДАННИ
СЪБИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДАННИТЕ
ПРОЗРАЧНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ДАННИТЕ
ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
УЛЕСНЯВА СМЯНАТА НА ДОСТАВЧИКА
ПОДПОМАГАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПАЗАРИ
ПРОФИЛИРАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА
ПРОГНОЗИРАНЕ
ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА МРЕЖИТЕ