ВАШИЯТ ОПТИМАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КАПАЦИТЕТ

Gas Capacity-IP (RBP) е водеща онлайн платформа за резервиране на капацитет, която подпомага разпределянето на капацитета в трансграничните точки на междусистемните връзки в Европейския съюз.Тя помага на участниците в пазара на газ да придобият необходимия капацитет чрез търгове. Gas Capacity-IP отговаря на изискванията, залегнали в Регламент 984/2013 (Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капаците) по един лесен и удобен начин, като подкрепя интеграцията на пазара на природен газ.

ТОП 5 ПРЕДИМСТВА
ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС " Регламент 984/2013
ЛЕСЕН ДОСТЪП
ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
УСТОЙЧИВОСТ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИРАН И НЕГРУПИРАН КАПАЦИТЕТ ЗА СТАНДАРТНИ КАПАЦИТЕТНИ ПРОДУКТИ
МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРУПИРАН И НЕГРУПИРАН КАПАЦИТЕТ ЗА НЕ-СТАНДАРТНИ КАПАЦИТЕТНИ ПРОДУКТИ
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ
ДВУСТРАННА ТЪРГОВИЯ С КАПАЦИТЕТ
ПОДДЪРЖА ПРОЦЕДУРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕТО