С НЕГО ФАКТУРИРАНЕТО Е ПРОСТО И ЛЕСНО: ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАШАТА ЕФЕКТИВНОСТ С НАВРЕМЕННИ И ТОЧНИ ФАКТУРИ

Invoicing-IP може да се настрои към всеки друг продукт на Navitasoft, за да осигури интегриран и лесен процес по фактуриране. Това е удобен инструмент за създаване, издаване, изпращане и архивиране на фактури в съответствие със съществуващите работни процеси. Подобрете ефективността си и създавайте коректно фактури в точния момент.

ТОП 5 ПРЕДИМСТВА
ЛЕСЕН ДОСТЪП
ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
ЛЕСЕН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
УСТОЙЧИВОСТ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Интегриран работен процес с други IP-системни решения за висока производителност.
Създаване на фактури за различни продукти
Импортиране и обработка на данни
Изчисляване на количествата и съответните таксите