ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЕЧАЛБАТА В ДВИЖЕНИЕ: ВЕЧЕ НЯМА ДА ИМА РАЗМИНАВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО МЕЖДУ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СДЕЛКАТА И ОТРАЗЯВАНЕТО НА НЕЙНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПОРТФОЛИОТО

Position-IP предлага едно солидно, централизирано решение, което поддържа всички бизнес операции, свързани с изчисляването на позицията, оптимизация и управление на риска в реално време. Цялата система се базира на специфичните изисквания на бизнеса, включително сециализирано филтриране на информацията и дефиниране на изчисленията. Ако използвате "Position-IP", оптимизирането на печалбата се превръща в процес на фина настройка, благодарение на винаги актуалните позиции и рискови стойности, достъпни по всяко време през целия ден.

ТОП 5 ПРЕДИМСТВА
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПАРАМЕТРИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
СЪВЪРШЕНАТА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ПЪЛНА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
АДАПТИВНОСТ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПОЗИЦИИТЕ
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА "ДЕЛТА"
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА НЕСТАНДАРТНИ ДОГОВОРИ
ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИМПОРТ/ЕКСПОРТ НА ДАННИ
ДЕФИНИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОЛЕТА