ВИЖТЕ БЪДЕЩЕТО ДНЕС: ПРОГНОЗИРАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ЕНЕРГИЯ

С пускането на "Precog-IP" на пазара решихме един проблем, за който мислехме, че не можем да предвидим решение. В продължение на няколко години ние включвахме участниците на енергийния пазар в нашата научноизследователска и развойна дейност и в резултат на това хармонизирахме потреблението на енергия с производството и доставките. Въпреки че търсенето на електроенергия, природен газ и централно отопление е повлияно от множество фактори, нашето решение спомага за намаляване на рисковете, произтичащи от различните източници на енергийния пазар.

ТОП 5 ПРЕДИМСТВА
ПРОГНОЗИРАНЕ НА БЪДЕЩЕ
ЛЕСНО СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ГРУПИ
ЛЕСНА ИНТЕГРАЦИЯ
МОДУЛНОСТ
ГЪВКАВОСТ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГНОЗИРАНЕ НА ЦЕНИ
ПРОГНОЗИРАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ДОСТАВКИ
СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ГРУПИ
СИМУЛАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА, ОСНОВАНИ НА МОДЕЛИ "ATC, FLOW BASE & HYBRID"
РАБОТА С ПОРТФОЛИО ЕФЕКТА