ОПРОСТЕНО РЕГУЛАТОРНО СЪОТВЕТСТВИЕ: УНИВЕРСАЛЕН ИНСТРУМЕНТ, КОЙТО ПРАВИ РЕГУЛАТОРНАТА ОТЧЕТНОСТ БЪРЗА И ЛЕСНА

Новите разпоредби често водят до нова документация, което означава увеличаване на работното натоварване, освен ако бизнесът не разполага с лесен за използване инструмент, който върши работата вместо вас - затова създадохме инструмент за изготвяне на отчети за нуждите на АCER: REMIT-IP. Това е универсално приложение за всички и може лесно да бъде интегрирано в софтуерната среда на всеки бизнес.

ТОП 5 ПРЕДИМСТВА
ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА REMIT
ЛЕСНО ЗА НАУЧАВАНЕ
ЛЕСНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
ЛЕСНО ЗА ИНТЕГРИРАНЕ
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ХРОНОЛОГИЯ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ХРОНОЛОГИЯ
НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК
БЪРЗО ИНТЕГРИРАНЕ