ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ВАШЕТО ГАЗОХРАНИЛИЩЕ: ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪВРЕМЕННИ ФУНКЦИИ, КОИТО ПОКРИВАТ ВСИЧКИ ЕЖЕДНЕВНИ НУЖДИ НА ТЪРГОВИЯТА И ОТЧЕТНОСТТА

Системата "Storage-IP" е разработена така, че да предоставя цялостна поддръжка за работата на газохранилищата. Съвременните и функции покриват всички ежедневни оперативни нужди на операторите на газохранилища и отговарят на приложимите европейски разпоредби и местните нормативни изисквания. Потребителите получават опростени и лесни за използване интерфейси, за да изпълняват ежедневните процеси и да управляват своите наличности, така че те да бъдат използвани пълноценно. Системата "Storage IP" не само отговаря на изискванията за търговско съхранение на природен газ, тя е в състояние също да се справи с бизнес процесите в управлението на Националния газов резерв. Системата управлява търговските и стратегическите процеси по съхранение на природен газ поотделно, въпреки че тези резерви са в едино и също газохранилище

ТОП 5 ПРЕДИМСТВА
ВСИЧКО СВЪРЗАНО С УПРАВЛЕНИЕТО НА ГАЗОХРАНИЛИЩА В ЕДИН ПАЗАРЕН ИНСТРУМЕНТ
ОБХВАЩАВСИЧКИ ПРОЦЕСИ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
УДОБНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРИГОДЕНА КЪМ БЪДЕЩЕТО
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УПРАВЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТА
КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ
ЗАЯВКИ
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВА И СЧЕТОВОДСТВО
ФИЗИЧЕСКИ БАЛАНС
ТЪРГОВСКИ БАЛАНС
ДИСПЕЧИРАНЕ
ПОДДРЪЖКА
ОБСЛУЖВАНЕ
ФАКТУРИРАНЕ