SAVRŠENO GOVORI ENTSOG: JEDNOSTAVNA I BEZBOLNA RAZMJENA PODATAKA AS4/EDIG@S

Uredbom Komisije (EU) 2015/703 o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka (NC INT) uvodi se novi protokol (AS4) i format (Edig@s) razmjene podataka za sve korisnike mreže prirodnog plina; bilo da se radi o trgovcima, korisnicima TS-a, operatorima sustava, distributerima ili operatorima skladišta.

Vjerujemo kako ova nova uredba ne bi trebala zahtijevati bolan i dugotrajan razvoj sustava i nadogradnji – to je razlog zbog kojeg smo razvili naš alat za razmjenu podataka prilagođen ENTSOG-u: AS4-IP. To je univerzalna aplikacija za sve, i može se lagano integrirati u softversku mrežu svake tvrtke.

Top 5 POGODNOSTI
POTPUNA USKLAĐENOST S ENTSOG-om
BRZO UVOĐENJE
JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA
PRILAGOĐENOST VAŠIM POSLOVNIM POTREBAMA
JEDNOSTAVNOST
KLJUČNE ZNAČAJKE UKRATKO
KOMUNIKACIJA NEOVISNA O DOBAVLJAČU
POUZDANA AS4 / EDIG@S PRETVORBA
ARHITEKTURA KOJU JE MOGUĆE NADOGRAĐIVATI