За Navitasoft

"Navitasoft" предлага софтуерни решения за енергийния бизнес на участниците на либерализирания пазар на електроенергия и природен газ, като напр. операторите на преносни системи, операторите на съоръжения за съхранение на природен газ, търговци на енергия и регулаторите.

Ние разработваме*, внедряваме и поддържаме IT- платформи, които формират бъдещето в транспорта на енергия, търговията и управлението на съоръжения за съхранение на природен газ. Нашите приложения предоставят подкрепа за операторите на енергийни системи при продажбата на техните газовa или електрическa, транспортнa и разпределителнa инфраструктурa като услуга. Енергийните търговци се възползватсъщо от тези услуги, благодарение на решенията на Navitasoft. Нашите приложения за търговците подкрепят бизнеса чрез управление на договорите и портфолиото, прогнозиране, заявки и планиране, разпределяне и отчетност. Нашите IT-платформи, TPA-системи (Системи за достъп на трети страни) и други приложения за системни оператори поддържат бизнеса с продажби на капацитет, заявки, разпределение и отчетност. Нашите продукти предлагат прозрачни и пазарно ориентирани решения, отговарящи на нормативните изисквания. Нашите продукти също се предлагат като облачни услуги.

Нашият стратегически партньор е IP Systems. Компанията се намира в Унгария и има повече от 150 професионалисти (разработчици на софтуер / енергийни бизнес анализатори). IP-системите използват японската методика за адаптивно разработване на софтуер, която ни дава възможност много бързо да предоставим желаните софтуерни продукти.

Основни ценности

Бързина: Не е нужно да чакате с години. Ние използваме адаптивна методология, която е най-бързият начин за получаване на резултати.

<Качеството/strong>: Отговарянето на сложни бизнес изисквания е предизвикателство. Нашият най-важен фактор за качеството е бизнес приложимостта.

Обучение: Повече от 150+ квалифицирани експерти в областта на разработването на енергиен софтуер и бизнес анализа само с една цел: нищо не е невъзможно.