• ИЗЦЯЛО СЪВМЕСТИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ENTSOG
  Gas

  ОПРОСТЕН И БЕЗПРОБЛЕМЕН ОБМЕН НА ДАННИ AS4 / EDIG@S

 • ГЪВКАВОСТ И ТЪРГОВСКИ БАЛАНС ВСЕКИ ДЕН
  Gas

  ПАЗАР ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА БАЛАНСИРАЩА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СИСТЕМНИЯ ОПЕРАТОР В СЪОТВЕТСТВИЕ С "BAL NC", НА ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СТАБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

 • ЦЕНТРАЛИЗИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ НА КРАИНИ КЛИЕНТИ:
  Gas

  ЦЕНТРАЛИЗИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ НА КРАИНИ КЛИЕНТИ

  "DataHUB-IP" е централизирана система за обмен на информация, която ускорява, опростява и улеснява сложните пазарни процеси, като напр. смяна на доставчика, премествания или подготовка за фактуриране.. В същото време, DataHUB-IP е ефективно решение за обработка на измервателни данни и осигурява солидна, гъвкава и едновременно достъпна платформа за удовлетворяване потребностите на потребителите, включително прилагане на иновативни продукти в бъдеще.

 • ПАЗАРЪТ СЕ РАЗВИВА БЪРЗО, СЕГА И ВИЕ МОЖЕТЕ СЪЩО
  Gas
  Electricity

  ПАЗАРЪТ СЕ РАЗВИВА БЪРЗО, СЕГА И ВИЕ МОЖЕТЕ СЪЩО: ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ МУЛТИ-НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВИЯ С ЕНЕРГИЯ В РАЗЛИЧНА ВАЛУТА, С ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИИТЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

 • ВАШИЯТ ОПТИМАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КАПАЦИТЕТ
  Gas

  ВАШИЯТ ОПТИМАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КАПАЦИТЕТ

 • С НЕГО ФАКТУРИРАНЕТО Е ПРОСТО И ЛЕСНО
  Gas
  Electricity

  С НЕГО ФАКТУРИРАНЕТО Е ПРОСТО И ЛЕСНО: ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАШАТА ЕФЕКТИВНОСТ С НАВРЕМЕННИ И ТОЧНИ ФАКТУРИ

  Invoicing-IP може да се настрои към всеки друг продукт на Navitasoft, за да осигури интегриран и лесен процес по фактуриране. Това е удобен инструмент за създаване, издаване, изпращане и архивиране на фактури в съответствие със съществуващите работни процеси. Подобрете ефективността си и създавайте коректно фактури в точния момент.

 • ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЕЧАЛБАТА В ДВИЖЕНИЕ
  Gas
  Electricity

  ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЕЧАЛБАТА В ДВИЖЕНИЕ: ВЕЧЕ НЯМА ДА ИМА РАЗМИНАВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО МЕЖДУ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СДЕЛКАТА И ОТРАЗЯВАНЕТО НА НЕЙНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПОРТФОЛИОТО

 • ВИЖТЕ БЪДЕЩЕТО ДНЕС
  Gas
  Electricity

  ВИЖТЕ БЪДЕЩЕТО ДНЕС: ПРОГНОЗИРАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ЕНЕРГИЯ

 • ПОЛУЧАВАЙТЕ ВАШИТЕ БИЗНЕС ДАННИ
  Gas
  Electricity

  ПОЛУЧАВАЙТЕ ВАШИТЕ БИЗНЕС ДАННИ: МОДУЛНИЯ СЧЕТОВОДЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИ

 • ОПРОСТЕНО РЕГУЛАТОРНО СЪОТВЕТСТВИЕ
  Gas
  Electricity

  ОПРОСТЕНО РЕГУЛАТОРНО СЪОТВЕТСТВИЕ: УНИВЕРСАЛЕН ИНСТРУМЕНТ, КОЙТО ПРАВИ РЕГУЛАТОРНАТА ОТЧЕТНОСТ БЪРЗА И ЛЕСНА

  Новите разпоредби често водят до нова документация, което означава увеличаване на работното натоварване, освен ако бизнесът не разполага с лесен за използване инструмент, който върши работата вместо вас - затова създадохме инструмент за изготвяне на отчети за нуждите на АCER: REMIT-IP. Това е универсално приложение за всички и може лесно да бъде интегрирано в софтуерната среда на всеки бизнес.

 • ПОДПОМАГА ВАШИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯВЪВ ПРОЦЕСА НА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОЕНЕРИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ
  Gas
  Electricity

  ПОДПОМАГА ВАШИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯВЪВ ПРОЦЕСА НА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОЕНЕРИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ

  Системата "Retail-IP" е едно IT-решение, което задължително трябва да имате през целия жизнен цикъл на търговията както с газ, така и с електроенергия. Системата "Retail-IP" се основава на опита от най-добрите практики в енергийния сектор. Тя отговаря на нормативната уредба и поддържа целия жизнен цикъл на бизнеса от изготвянето на оферти и договори за доставка до отчитането на доставената и използвана енергия.

 • ВАШИЯТ БИЗНЕС СЕ ПЛАНИРА ТАКА, ЧЕ ДА УСПЕЕ
  Gas
  Electricity

  ВАШИЯТ БИЗНЕС СЕ ПЛАНИРА ТАКА, ЧЕ ДА УСПЕЕ: ТАКА ВИЕ ЩЕ ИМАТЕ ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ ЗА РЕАЛЕН БИЗНЕС, СПЕСТЯВАЙКИ ЦЕННО ВРЕМЕ ОТ ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВКИ

 • ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ВАШЕТО ГАЗОХРАНИЛИЩЕ
  Gas

  ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ВАШЕТО ГАЗОХРАНИЛИЩЕ: ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪВРЕМЕННИ ФУНКЦИИ, КОИТО ПОКРИВАТ ВСИЧКИ ЕЖЕДНЕВНИ НУЖДИ НА ТЪРГОВИЯТА И ОТЧЕТНОСТТА

 • ВАШЕТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕНЕРГИЙНИЯ БИЗНЕС
  Gas

  ВАШЕТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕНЕРГИЙНИЯ БИЗНЕС: ЕФЕКТИВНО И ХАРМОНИЗИРАНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СИСТЕМАТА, ПАРТНЬОРСКИТЕ СИСТЕМНИ ОПЕРАТОРИ И РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ