• Alpiq je vodeći švicarski pružatelj energetskih usluga i dobavljač električne energije usmjeren na Europu. Tvrtka je aktivna u proizvodnji električne energije, kao i u trgovanju energijom i prodaji. Alpiq svojim klijentima nudi sveobuhvatne, učinkovite energetske usluge za zgrade i postrojenja, transportnu tehnologiju, kao i inženjering industrijskih postrojenja i elektrana.

  • Bulgartransgaz, kao operator sustava transporta plina, odgovoran je za ukupno 1835 km internih transportnih cjevovoda, kao i za ukupno 930 km prekograničnih tranzitnih cjevovoda, te za upravljanje nacionalnim postrojenjima za skladištenje plina.

  • CEEGEX-ov cilj je uspostavljanje čvorišta likvidnog regionalnog tržišta plina – takozvanog „hub-a“ – korištenjem već postojeće infrastrukture. Kao rezultat, postojeća i planirana infrastruktura može se učinkovito iskoristiti i omogućiti korištenje mađarskih potencijala na regionalnoj razini.

  • U skladu s dozvolom za operatora transportnog sustava, FGSZ Ltd. obavlja djelatnost transporta prirodnog plina i upravljanja sustavom u okruženju zakonski reguliranog tržišta. FGSZ je vlasnik i upravlja mađarskim sustavom visokotlačnog transporta plina.

  • GDF SUEZ je globalni energetski igrač i stručni operator u tri ključna sektora električnih, plinskih i energetskih usluga. Grupa podržava promjene u društvu temeljene i na ekonomskom rastu i na socijalnom napretku i očuvanju prirodnih resursa.

  • Hrvatska elektroprivreda (HEP Grupa) je nacionalna energetska tvrtka, koja se već više od stoljeća bavi proizvodnjom, distribucijom i opskrbom električne energije.

  • ELMŰ-ÉMÁSZ je trgovinski segment grupe ELMŰ-ÉMÁSZ-MÁSZ, jedne od najstarijih i najvažnijih grupa u mađarskom sektoru električne energije.

  • Hungarian Gas Trade Ltd. vodeći je trgovac prirodnim plinom u Mađarskoj i ujedno i jedna od najvećih tvrtki u zemlji. Tvrtka je glavni partner mađarskih univerzalnih dobavljača plina u sigurnoj opskrbi potrošača u kućanstvima zajedno s malim i srednjim poduzetnicima, te ima značajnu ulogu na tržištu krajnjih korisnika, kroz partnerstva s elektranama, pružateljima usluge daljinskog grijanja i industrijskim kupcima.

  • Aspect Holdings proširili su svoj međunarodni istraživački segment u lipnju 2004., i sada kontroliraju Hungarian Horizon Energy, LTD (HHE), sa sjedištem u Budimpešti. HHE je trenutno drugi najveći nositelj dozvola u Mađarskoj, s dozvolama za istraživanje koje pokrivaju područje od približno 2 023 428 hektara.

  • Mađarska udruga za rezerve ugljikovodika (MSZKSZ) osnovala je 2006. godine zakonskog prethodnika MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság – Natural Gas Storage Plc. (u daljnjem tekstu: MMBF Zrt.)

  • Društvo Podzemno Skladište Plina d.o.o.  (PSP) nastalo je izdvajanjem segmenta skladištenja prirodnog plina iz INA Grupe početkom 2009. Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske, društvo Plinacro d.o.o. za transport i trgovinu prirodnim plinom kupilo je 1. svibnja 2009. od INA-e društvo Podzemno Skladište Plina d.o.o., i time je Republika Hrvatska stekla 100 postotno vlasništvo nad PSP-om.