ПОДПОМАГА ВАШИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯВЪВ ПРОЦЕСА НА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОЕНЕРИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ

Системата "Retail-IP" е едно IT-решение, което задължително трябва да имате през целия жизнен цикъл на търговията както с газ, така и с електроенергия. Системата "Retail-IP" се основава на опита от най-добрите практики в енергийния сектор. Тя отговаря на нормативната уредба и поддържа целия жизнен цикъл на бизнеса от изготвянето на оферти и договори за доставка до отчитането на доставената и използвана енергия.

ТОП 5 ПРЕДИМСТВА
СОФТУЕРНО РЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА РАЗЛИЧНИ СТОКИ
ЛЕСНО ИНТЕГРИРАНЕ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
УДОБНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРИГОДЕНО КЪМ БЪДЕЩЕТО
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБРАБОТКА НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА И ДРУГИ ДОГОВОРИ
ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЯВКИ И ПРОГНОЗИРАНЕ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ
ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ДАННИ И ПОДГОТОВКА НА АНАЛИЗИ
ПОЛУЧАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ, ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЦЕНОВИ ФОРМУЛИ ПЛАНИРАНЕ ЗАЯВКИ
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ
РАЗПЛАЩАНЕ С КЛИЕНТИ
ОТЧЕТНОСТ