Ние работим в областта на енергийния софтуер.

Ние разработваме, внедряваме и поддържаме IT платформи, които оформят бъдещето на производството, съхранението,транспорта и търговията с енергия и управлението на риска.

Извършваме пълна IT поддръжка, съобразена с нуждите на вашия бизнес.

 • ИЗЦЯЛО СЪВМЕСТИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ENTSOG
 • ГЪВКАВОСТ И ТЪРГОВСКИ БАЛАНС ВСЕКИ ДЕН
 • ЦЕНТРАЛИЗИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ НА КРАИНИ КЛИЕНТИ:
 • ПАЗАРЪТ СЕ РАЗВИВА БЪРЗО, СЕГА И ВИЕ МОЖЕТЕ СЪЩО
 • ВАШИЯТ ОПТИМАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КАПАЦИТЕТ
 • С НЕГО ФАКТУРИРАНЕТО Е ПРОСТО И ЛЕСНО
 • ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЕЧАЛБАТА В ДВИЖЕНИЕ
 • ВИЖТЕ БЪДЕЩЕТО ДНЕС
 • ПОЛУЧАВАЙТЕ ВАШИТЕ БИЗНЕС ДАННИ
 • ОПРОСТЕНО РЕГУЛАТОРНО СЪОТВЕТСТВИЕ
 • ПОДПОМАГА ВАШИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯВЪВ ПРОЦЕСА НА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОЕНЕРИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ
 • ВАШИЯТ БИЗНЕС СЕ ПЛАНИРА ТАКА, ЧЕ ДА УСПЕЕ
 • ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ВАШЕТО ГАЗОХРАНИЛИЩЕ
 • ВАШЕТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕНЕРГИЙНИЯ БИЗНЕС

РЕФЕРЕНЦИИ