ОПРОСТЕН И БЕЗПРОБЛЕМЕН ОБМЕН НА ДАННИ AS4 / EDIG@S

Регламент (ЕС) 2015/703 на Комисията за създаване на мрежов кодекс за правилата за оперативна съвместимост и обмен на данни (NC INT) въвежда нов протокол за обмена на данни (AS4) и формат (Edig@s) за всички мрежови потребители; търговци,доставчици, системни оператори, оператори на разпределителни мрежи, както и оператори на хранилища на природен газ. Ние смятаме, че тези нова правила не трябва да изисква мъчително и отнемащо време разработване и надграждане на системата - това е причината, поради която създадохме нашия продукт за обмен на данни AS4-IP.

Това е универсално приложение за всички и може лесно да бъде интегрирано в софтуерната среда на всеки бизнес.

ТОП 5 ПРЕДИМСТВА
ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ИЗИСКВАНИЯТА НА ENTSOG
БЪРЗО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
ЛЕСНО ЗА ИНТЕГРИРАНЕ
ЛЕСНО ПРИСПОСОБИМ СПРЯМО ВАШИТЕ БИЗНЕС НУЖДИ
ЛЕСНА НАСТРОЙКА
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕЗАВИСИМА КОМУНИКАЦИЯ
НАДЕЖДНО ПРЕФОРМАТИРАНЕAS4 / EDIG@S
АРХИТЕКТУРА, КОЯТО МОЖЕ ЛЕСНО ДА БЪДЕ РАЗШИРЕНА