ПАЗАР ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА БАЛАНСИРАЩА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СИСТЕМНИЯ ОПЕРАТОР В СЪОТВЕТСТВИЕ С "BAL NC", НА ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СТАБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Бизнес целта на Balancing-IP е да подпомага функционирането на гъвкав ежедневен пазар и да подпомага поддържането на търговския баланс. Продуктът е разработен в съответствие със стандарта "BAL NC". Подобният на борсов пазар механизъм на "Balancing-IP" създава гъвкав ежедневен пазар, на който доставчиците могат анонимно да търгуват с природен газ, капацитети и други гъвкави продукти посредством клирингова къща. Освен осъществяването на търговски сделки, "Balancing-IP" винаги проверява дали поръчките, които се подават, могат да бъдат реализирани (транспортирани) от физическа гледна точка.

ТОП 5 ПРЕДИМСТВА
ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С "BAL-NC"
ЛЕСЕН ДОСТЪП
ЛЕСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
УСТОЙЧИВОСТ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ ДЕН НАПРЕД
ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ В РАМКИТЕ НА СЪЩИЯ ДЕН
ТЪРГОВИЯ С ДНЕВЕН КАПАЦИТЕТ
ТЪРГОВИЯ С ХИДРАВЛИЧЕН БАЛАНСИРАЩ ГАЗ
ОПЦИИ ЗА ТЪРГОВИЯТА С ХИДРАВЛИЧЕН БАЛАНСИРАЩ ГАЗ
ТЪРГОВСКИ ФУНКЦИИ
НАДЗОР НА ТЪРГОВИЯТА