ПАЗАРЪТ СЕ РАЗВИВА БЪРЗО, СЕГА И ВИЕ МОЖЕТЕ СЪЩО: ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ МУЛТИ-НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВИЯ С ЕНЕРГИЯ В РАЗЛИЧНА ВАЛУТА, С ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОЗИЦИИИТЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

"ETRM-IP" е едно от големите постижения в бързо променящия се бизнес на търговията с енергия. Разработването на нашето бизнес решение е резултат на 10 години експертен опит в областта на енергийния софтуер и консултации с ключови потребители от цяла Европа. "ETRM-IP" не само подпомага търговията с енергия, транзакциите и управлението на риска на продукти като природен газ, електроенергия, въглища, CO2, търговия с валути и други финансови инструменти за региона на Централна и Източна Европа/Югоизточна Европа и Западна Европа; тя реализира тези функции в реално време, като изчислява позициите в реално време, с цел Вие да можете да реагирате на всякакви пазарни движения толкова бързо, колкото другите търговци просто няма да могат.

ТОП 5 ПРЕДИМСТВА
В РЕАЛНО ВРЕМЕ
ЛЕСЕН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА
АДАПТИВНОСТ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЪРГОВИЯ С РАЗЛИЧНИ СТОКИ
ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ДАННИ И ТОПОЛОГИЯТА
ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ЕКРАНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ЛЕСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА СДЕЛКИ
НЕОГРАНИЧЕНИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ ПРОЦЕСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НЕОГРАНИЧЕНИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ ПРОЦЕСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА И ДРУГИСПОМАГАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ
ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПОЗИЦИИТЕ
ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ФИЛТРИРАНЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА "ДЕЛТА"
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИМПОРТ/ЕКСПОРТ НА ДАННИ
ДЕФИНИРАНИ ПОЛЕТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
РЕГУЛАТОРНО СЪОТВЕТСТВИЕ С EMIR/REMIT/MIFID