OPTIMIRAJTE SVOJE SKLADIŠTE NA NJEGOV PUNI POTENCIJAL: NAJSUVREMENIJE I SNAŽNE FUNKCIJE KOJE ZADOVOLJAVAJU SVE DNEVNE KOMERCIJALNE POTREBE I POTREBE IZVJEŠĆIVANJA

Storage-IP je osmišljen kako bi u potpunosti podržao poslovanje skladištenja prirodnog plina. Njegove suvremene i snažne funkcije pokrivaju sve dnevne radne potrebe operatora skladišta i zadovoljavaju važeće lokalne i EU propise.  Korisnici skladišta dobivaju jednostavna i korisnički prilagođeno sučelje za obavljanje dnevnih procedura i upravljanje zalihama, tako da možete optimalno iskoristiti sav potencijal vašeg skladišta.

Storage-IP ne ispunjava samo zahtjeve komercijalnog skladištenja plina, nego je dorastao i zahtjevima poslovnih procesa upravljanja nacionalnim plinskim rezervama. Sustav odvojeno upravlja komercijalnim i strateškim skladištima, iako su te rezerve u istom spremniku.

Top 5 POGODNOSTI
UNIVERZALNI I CJELOVIT ALAT ZA UGS TRŽIŠTE
POKRIVANJE SVIH SKLADIŠNIH FUNKCIJA
PRILAGODLJIVOST
PRILAGOĐENOST KORISNIKU
TRAJNOST
KLJUČNE ZNAČAJKE UKRATKO
UPRAVLJANJE KAPACITETIMA
UPRAVLJANJE UGOVORIMA
NOMINIRANJE
RASPODJELA I RAČUNOVODSTVO
FIZIČKA BILANCA
KOMERCIJALNA BILANCA
OTPREMANJE
ODRŽAVANJE
PODATKOVNA USLUGA
FAKTURIRANJE